To nejnovější

Do izolované nádobky s vodou, jejíž teplotu měřil teploměrem, vložil pístovou pumpu, zakončenou baňkou.

Dahm se ale domnívá, že zpočátku šlo jen o importy jednotlivých soch z jižního Německa, odkud asi potom přišli i první řezbáři usazení na rakouském území.