To nejnovější

Měrkova fantazie je nespoutaně groteskní neúprosně a drsně karikuje každý moment lidského života, počínaje narozením a konče smrtí, a také každý potenciální lidský vztah a cit.

Halo25 byl poprvé představen během olympijských her v letech 1960-70, během této doby Východo-německý tým využil tuto kombinaci na své původní jméno Turinabol, aby ovládl soutěž.