To nejnovější

Nabídka pro školy v Libereckém kraji Nabídka besed a přednášek pro školy a veřejnost Zdravý životní styl Zásady zdravé výživy, pyramida zdravé výživy Poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie, obezita Závislosti (drogy, kouření, alkohol), jejich prevence Prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných nákaz Prevence infekčních nemocí Prevence dětských úrazů, zásady první pomoci Cena 450 Kč/ 1 vyučovací hodina + doprava - cena bude účtována ve výši skutečných nákladů ( doprava osobním autem 8,- Kč/1 km).

Sušené ovoce, jako jsou fíky, švestky, meruňky, a jsou také dobrým zdrojem železa.