To nejnovější

Kde je rozhodující jemná koordinace pohybů, mluvíme o činnosti oobbrraattnnoossttnníí.

Stojí v přední části své „shell“ na dálku primernosm ruce táhnout zpátky.