To nejnovější

Plížili jsme se dál, stále pomaleji.

Nedochovaným zůstal též v sousedství vystavěný Kulečníkový dům při Maxmiliánově prameni (na místě dnešního hotelu Džbán).