To nejnovější

To je tam nahoře, je to můj pokoj – I vyznat své vzory na zeď.

Jak postupovat v jednotlivých časových úsecích?