To nejnovější

Při střízlivém odhadu lze říci, že táborem prošlo při nejmenším mnoho set tisíc vězňů.

A nedýchejte v hrůze při pomyšlení, že vaše dítě dopadne na beton.