To nejnovější

Přičemž se využívá rotací, nebo různého vytočení těla tak, aby se co nejvíce zaktivovaly stabilizační svaly.

Ivan Georgievhovoří osvémobjevu,který pomáhá uvšech druhů rakoviny ojedinečném přírodním produktu Varumin Mgr.