To nejnovější

Zejména agresivním účinkem přírodních nositelů tepla, navíc pak místo předpokládané čistoty je okolí povětšinou sužováno zápachem sirnatých plynů a čpavku.

Speciálně pedagogické centrum poskytující poradenské služby pro děti, žáky a studenty se specifickými poruchami chování nebo učení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, uvede svou činnost do souladu s vyhláškou č.