To nejnovější

Nejen to, ale pokrývají pouze jeden aspekt zlepšení výsledků.

Mnoћstvн bнlkovin v potravinбch najdete v tabulce 2.