To nejnovější

Jiní uživatelé mohou také raději kombinovat přípravek Ostarine s přípravkem Cardarine nebo Stenabolic, aby podpořili ztrátu tuku.

V přítomnosti minerálních kyselin se laktátová esterifikace stává estery a alkoholy.