To nejnovější

PN se projeví chybí-li cca 70% těchto buněk.

Chceme-li totiž nahlédnout stále živou linii tohoto Bondyho textu, v pozdějším vydání anotovaného jako autorovo vůbec nejlepší dílo, měli bychom odhlédnout od poněkud archaických filozofických rozborů proletariátu a nakonec i od historických reálií spjatých s Chartou 77 a zaměřit se na problém tvorby.