To nejnovější

Když jen udržujete stav svalů, je docela možné dovolit si takové svobody a neobtěžovat se s užíváním různých typů bílkovin podle plánu.

SSvvaallyy aa ppoohhyybb Svaly, které nám umožňují vykonávat všechny pohyby, se nazývají kosterní nebo také volní svaly.