To nejnovější

Abyste se vyvarovali zbytečného stresu, važte se 1x týdně nebo ještě lépe 1x za 14 dní.

Manipulace s pásy by mohla být jedním z moţných problémů, se kterými by se uţivatel mohl setkat.