To nejnovější

Slogan POUM a anarchistů „válka a revoluce jsou neoddělitelné" byl možná méně vizionářský, než zněl.

Můžete je využít k účtu pro toto.