To nejnovější

Při tréninku zadních svalů se rozlišuje mezi dvěma oblastmi zad, svaly dolní části zad a svaly horní části zad.

Celkově připomínají hlasy dospělců přibližujících se k nebezpečné překážce.