To nejnovější

Vezmeme v úvahu, že při konstrukci rámu krovu je nutno poskytnout stejný odpor po celé délce prvku k ohybu a ne stejné možnosti ohýbání.

Topení elektřinou by tedy mělo být vyhrazeno jen pro ty domy, které mají malé tepelné ztráty nebo v nich nelze použít jiný, výhodnější zdroj energie.