To nejnovější

Pro tuto frekvenci platí následující.

Na podzim roku 1941 začali do tábora přivádět první válečné zajatce z východní fronty.