To nejnovější

Spotřebovává se již při hloubení základů obytných domů, při provádění staveb i při stavbě komunikací a inženýrských sítí.

Statiny zůstává léčba první linie v familiární hypercholesterolemie, i když může být zapotřebí další opatření ke snížení cholesterolu.