To nejnovější

Nežádal jsem od sebe příliš, abych ukázal, čeho jsem schopen, jen abych byl oblíbený, nebo protože jsem se pokládal za nepostradatelného?

K tomu, aby vznikl román, je zapotřebí několika nezbytných složek: v první řadě je to přítomnost postav, které ztělesňují něco víc než jen spisovatelovo alter ego a odlišují se od sebe způsobem vyjadřování.