To nejnovější

Tento steroid je pravděpodobně výraznější nad účinností posílení svět, než ostatní, protože mnoho profesionálních sportovců ve vysoké umístění profilu byl zachycen s použitím steroid nezákonně, nejvíce pozoruhodně kanadský sprinter Ben Johnson na 1.

Je třeba však zdůraznit, ţe pomůcka DynamicArm 12K100 je prvním pokusem o moderní kompenzační vybavení pro osoby postiţené fokomélií u nás.