To nejnovější

Důkazem má být studie (Reidy a Rasmussen, 2016), která dokládá, že k rozdílům mezi rostlinnými a živočišnými zdroji nedochází.

Večer, který bude zároveň oslavou Vachkových 75.