To nejnovější

V předchorobí měl projevy syndromu vaskulární demence P-PA-IA 2/3 (dle klasifikace České alzheimerovské společnosti).

Závažnost onemocnění a stavu zvířete je závislá na stupni poškození vazu, který může být buď úplné nebo částečné.