To nejnovější

Výše příspěvku zatím nebyla stanovena.

Pro nové prostředí bychom měli vypracovat nový, odpovídají marketingový mix, tedy včetně ceny.