To nejnovější

V návrhu rukou jsou pouţity dva nově navrţené typy pohonů: nová verze řady elastického pohonu Series Elastic Actuator 7 (SEA) a neobvyklý pohon se senzorem síly Force Sensing Compliant Actuator 8 (FSC).

Pokud je sportovec doprovázen úzkostnými sny, stejně jako ranní a odpolední ospalost, měl by být upraven režim tréninku.