To nejnovější

Ale řízené její strava po delší dobu není bezpečné.

Po evangeliu a homilii klade knмz pшed slibem tшi otбzky, kterй se tэkajн podstatnэch vlastnostн manћelstvн, jeћ jsou: jednota, vмrnost a plodnost.