To nejnovější

Malasanos: Biological effects of omega-3 fatty acids in diabetes mellitus.

Termín pitbul je poprvé zaznamenán roku 1760 a jednalo se o jednotné jméno pro psy, nezávislé na původu nebo typu, použité pro psí zápasy.