To nejnovější

Matky odloučené od mláděte reagují na jeho alarmující hlas vzrušenými, krátkými, rychle se opakujícími výkřiky s výraznou FM-složkou.

In: Brno v minulosti a dnes, č.