To nejnovější

Až tě dnes v noci doprovodíme zpět do hotelu, vrátíme se do scoutu a poletíme do mateřské lodě.

Vazbová energie E r je rovna práci, kterou musíme vykonat k rozložení jádra na jednotlivé nukleony.