To nejnovější

Nové pokrmy se trochu vyzkouší, zatímco je důležité, aby vám byl blízký člověk, který vám může pomoci.

Uviděl jsem dva důstojníky Lidové armády, jak pomalu a opatrně ustupují od stromu ke stromu s rukama na pouzdrech svých revolverů.