To nejnovější

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obdobně může postupovat i romanopisec, pokud skládá románové prvky postavy, děje atd.