To nejnovější

Základem obsahů vzdělávání je především slovesné umění; žáci se učí interpretovat literární texty různých žánrů (vyjadřovat se o svých prožitcích, o obsahu a formě, o různých souvislostech textů), včetně vybraných děl náročnějších, tvořících součást klasického fondu domácí literatury i literatury světové.

Tyto svaly dobře reagují na zátěž, takže pravidelné školení pro dívky pomůže vytvořit atraktivní úlevu a snížit objem nohou.