To nejnovější

Může navíc dojít k vyššímu riziku rozvoje nemocí podmíněných dědičnou a genetickou předispozici.

Hovoříme hladce a pomalu tak dlouho, jak je to možné.