To nejnovější

Znalosti o rostlinách, respektive jejich účincích byly spíše empirické a často tak docházelo k omylům a chybám.

V Evropě se banány běžně začaly objevovat v prodeji až počátkem 20.