To nejnovější

Na začátek se budu držet systematiky uváděné v odborné literatuře pro základní charakteristiku a vlastnosti echolokace, hlavně co se týče fyzikálních parametrů.

Pokud tedy vezmeme, že normální rychlostí prováděné opakování trvá 2 sekundy (1s negativní + 1s pozitivní fáze), bylo by nutno provést jich 10-20 v sérii, aby došlo k naplnění potřebného TUT pro maximální hypertrofii.