To nejnovější

Název Tsottmana byla vyřezána na hodiny.

A k tomu prý nebylo zapotřebí valné „jasnozřivosti“, šlo o pravdu triviální, a po bitvě, každý generálem.