To nejnovější

Barbell curl: 4 sady 6 - 8 opakování.

Malospotřebitelé odebírají propan-butan v ocelových tlakových láhvích pro 1, 2, 10 nebo 33 kg plynu.