To nejnovější

Doporučuje se vzít 5-10 pilulek denně.

Oddíl druhý Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa Obsah a základní povinnosti (1) Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona.