To nejnovější

Vrstevníci pomáhají jedinci utvářet sebepojetí a sebevědomí.

Sem tam jsem zahlédla za plotem i bazén pro děti.