To nejnovější

OKO: Máme na to čas, běda, čas už nám nechybí.

Obecně platí, že účinnost metody je závislá na předem stanovených cílů, kterých má být dosaženo a možnost, aby vydržely diety a cvičení.