To nejnovější

Kognitivní psychoterapeutické postupy věnují pozornost poznávacím procesům, a to především myšlení.

Иeskб krajina ztrбcн pшirozenou schopnost zadrћovat vodu.