To nejnovější

V rámci sjednocení zadaných úkolů z anglického jazyka bude na prvním stupni zadávat materiály z angličtiny vždy pouze jeden vyučující, podrobnosti se dozvíte od třídního učitele.

Lidé jsou obvykle schopni provést s vlastní vahou těla poměrně vysoký počet opakování, proto se jako efektivní řešení jeví použití velké zátěže ve formě kotouče zavěšeného na opasku.