To nejnovější

Potom opakujte s příslušnou změnou končetin.

Mág zabodl svou berlu do zem, krátce nad ní zašermoval rukama a veškerý její magický potenciál se najednou vybil.