To nejnovější

První tři centimetry bez napětí, a pak se protáhnout o 30% kolmo k vertebrální ose a nad lopatkou.

Ovšem nealko pivo ve stánku má jinou DPH, než když si ho dáte v restauraci.