To nejnovější

Aby se předešlo možným vážným zdravotním problémům, stojí za to věnovat pozornost i drobným odchylkám od normy.

Zoe zastihla Kováe, jak nervózn poposedává v kesle co nejdál od dvat a hraje si s ptatyicítkou.