To nejnovější

Již po několika dnech jsem zaznamenal pozitivní změnu.

SORTIS 80 mg: bílé kulaté potahované tablety, na jedné straně vyraženo “ATV“, na druhé straně vyraženo „80“.