To nejnovější

Poklбdajн se za kultovnн mнsta, spojujн se s astronomiн, nicmйnм je fakt, ћe za takto lze oznaиit skoro cokoliv a projevuje se tнm asi i urиitб bezradnost („souviselo to se slunovratem“).

Oddíl druhý Kategorizace lesů Kategorie lesů Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.