To nejnovější

Bod 3 je celkové „pracovní vytížení“ horní části těla.

Když ta léta byla, nevážila jsem si jich, chtěla jsem být starší, ne sice stará, ale zkušená, už vědět všechno, co je třeba; po tom tyhle holky většinou netouží, protože už dávno ukrádají z toho stromu poznání, jehož větve se nad nimi klenou.