To nejnovější

Kondiční fáze se zaměřuje nejprve na horní polovinu těla a poté na spodní.

Adynamická deprese je variantou apatie.