To nejnovější

John pikývl a beze slova sešel do lokálu.

Opřete se o kolena a nohy zbytečně nekřižte.